Aktivitou ke zdraví

 

Proč je důležitá aktivizace pacientů?

V době hospitalizace seniorů je volný prostor pro změnu návyků. Klíčové je pochopit a včas změnit svoje návyky, zaujmout správný postoj k aktivitám. Zkušenosti potvrzují výrazné zlepšení zdravotního stavu i snížení doby hospitalizace u aktivních pacientů. Pacienti si svou aktivitou udrží dobrou fyzickou kondici i kognitivní schopnosti po delší dobu, což se významně projeví na jejich zdraví. V praxi to znamená, že opakovaná hospitalizace v některých případech byla až za několik let.

Nabízíme příležitost pro zapojení části seniorských pacientů do zvýšeného aktivizačního režimu ve výukovém zázemí Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice.

Seniorští pacienti a jejich blízcí přichází do nemocnice s představou, že lékař má v rukou neomezenou moc a dokáže po dobu hospitalizace napravit vše, co pacient buduje dlouhodobě svým nesprávným přístupem k ochraně zdraví, svým životním stylem, svou aktivitou či neaktivitou, svým nezdravým stravováním a pitným režimem. Lékaři pomocí moderní vědy dokáží významně pomoci, ale bez spolupráce pacienta, jeho aktivity a jeho zájmu o proces uzdravování působí účinky léčby krátkodobě.

Účelem projektu je aktivizovat pacienty a motivovat je k vlastní iniciativě při léčebném procesu. Projekt podpoří zdravotní gramotnost, zaměřuje se na edukaci a rozvoj znalostí a dovedností pacientů a jejich rodinných příslušníků formou intenzivních aktivizačních programů. Budou vytvořeny informační zdroje a zázemí podporující pacienty v aktivizaci. Pacientům a jejich blízkým se bude věnovat tým odborníků zahrnující aktivizační sestru a kognitivní trenér.

 

Užitečné pomůcky ke stažení

 

Stáhněte si informativní a inspirativní letáky.

 

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělení geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

 • význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)

 • procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Ranní rozcvička (PDF ke stažení; 2,3 MB)

 • doporučené cvičení pro seniory – příprava těla ze stavu klidu (spánek) do bdělé denní aktivity

 

Individuální cvičení

 

Rady a návody k nácviku obnovy pohybu po CMP (PDF ke stažení; 2,75 MB)

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám a jak mu mohou pomoci jeho blízcí.

Rady a návody k cvičení po zlomenině stehenní kosti (PDF ke stažení; 4,04 MB)

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám.

 

Cvičení a trénink pro udržení pohyblivosti a kondice

 

Nácvik chůze s pomůckami a cvičení k úlevě (PDF ke stažení; 5,62 MB)

 • Správná technika chůze s holí, berlemi, s chodítkem a jednoduchá cvičení.

Sestavy cviků pro zlepšení stability trupu a končentin (PDF ke stažení; 3,33 MB)

 • Posílení svalů trupu, dolních končetin a horních končetin (cvičení s využitím tyče a závaží).

Nordic walking (PDF ke stažení; 1,72 MB)

 • Správný postup pro nastavení hůlek, techniku chůze, role tempa a dýchání a další dobré tipy.

Rovnováha, nestabilita, pády (PDF ke stažení; 1,59 MB)

 • Cviky pro trénink rovnováhy a stability při chůzi, stání a změně polohy. Syndrom hypomobility.

 

Jídlo a pití znamená život

 

Výživa v seniorském věku (PDF ke stažení; 1,40 MB)

 • Hlavní zásady a principy výživy, složení jídelníčku, pitný režim, recepty.

Bylinky a koření, ovoce a zelenina (PDF ke stažení; 4,51 MB)

 • Základní informace a spojovačka pro dlouhou chvíli.

Kolik zeleniny sníst? (PDF ke stažení; 1,35 MB)

 • Základní informace a kvízová kratochvíle.