Aktivita je život

Zdravý aktivní člověk je schopen uspořádat si své aktivity sám, zvažovat priority, rozlišovat práci, zábavu a odpočinek. Čím větší je fyzické nebo psychické omezení v důsledku zdravotního stavu, tím důležitější je podpůrná funkce prostředí.

Aktivizaci lze provádět individuální nebo skupinovou formou. Velmi vhodné je i zapojení rodiny pacienta. Náročnější na přípravu a spolupráci klienta s personálem nebo rodinou jsou aktivity individuální. Podporují soustředěnost, vnitřní aktivitu, kreativitu a prožitek sebe sama. Pro skupinovou aktivizaci se záměrně tvoří menší skupinky seniorů. Výhodou skupinové aktivizace je pocit jedince, že někam patří a přitom si zachovává vlastní identitu.

V každé aktivitě hraje svou roli, kontroluje situaci, má možnost ovlivnit dění. Ve skupině pak nachází přátele a jejich podporu, porozumění. Členům skupiny by měla být vždy poskytnuta zpětná vazba. Mezi skupinové aktivity se řadí hry, soutěže, tělovýchovné a kulturní akce, společný zpěv a tanec, společná četba.

Cíle aktivizace jsou společné hledání a nacházení toho, co dává člověku smysl, přináší mu radost, uspokojení, příjemné pocity. Aktivizace je přínosná pro upevnění fyzických i psychických sil. Dále pro zachování či zlepšení soběstačnosti, uvědomění si vlastní ceny a potřebnosti pro společnost, upevnění schopnosti vyjádřit vlastní názor.

 

Užitečné pomůcky ke stažení

 

Stáhněte si informativní a inspirativní letáky.

 

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělení geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

  • význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)

  • procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Ranní rozcvička (PDF ke stažení; 2,3 MB)

  • doporučené cvičení pro seniory – příprava těla ze stavu klidu (spánek) do bdělé denní aktivity