Geriatrie

Geriatrie je samostatný lékařský obor interdisciplinárního typu. Jedním z hlavních cílů geriatrie je optimalizace zdravotního a funkčního stavu seniorů. Dále se snaží o snižování chronické disability, oddálení ztráty soběstačnosti a vylepšení prognózy akutních dekompenzací.

V poslední době se geriatrie zaměřuje na rozvoj a kvalitu následné a dlouhodobé péče, která zahrnuje i rehabilitační ošetřovatelství. Úzce spolupracuje s ostatními lékařskými obory.

Geriatrie je pojem odvozen od řeckého gerón (starý člověk) a iatró (léčím), anglické označení: geriatrics.

Obor se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí. Obor vychází z vnitřního lékařství, které obohacuje především poznatky neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství. Geriatrická práce je typicky týmová a vychází z komplexního geriatrického hodnocení pacienta.

 

Geriatrie se snaží o zlepšení či udržení kvality života

Jedním z ošetřovatelsko-terapeutických cílů oddělení Geriatrie a následné péče je snaha o zlepšení či udržení kvality života seniorů. Svým pacientům proto v době hospitalizace, kromě rehabilitace, ergoterapie, aktivizace nabízí i kognitivní tréning. Kognitivní trénink patří mezi nefarmakologické preventivní přístupy snažící se především zvýšit či udržet paměťové schopnosti jedince na zdravé úrovni po delší období života.

Senioři po akutních onemocněních při delší hospitalizaci jsou náchylní k ztrátě mentálních schopnosti. Tráví hodiny v nemocnici bezcílným pozorováním okolí nebo procházkou po oddělení mezi lidmi, které neznají, a přitom by rádi svou mysl nějakým způsobem zaměstnali. Kognitivní tréning formou skupinové terapie probíhá v tělocvičnách nebo společenských místnostech.  Umožňuje seniorům lépe se mezi sebou poznat, spřátelit se a zábavnou formou potrénovat mozek proložený cvičením léčebné tělesné výchovy.

Stáhněte si informativní a inspirativní plakát, který jednoduše a názorně popisuje význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry.

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělní geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

 

Hlavolamy, skládačky, hry nebo zpívání

Procvičování a posilování kognitivních funkcí využívá formou různých her, cvičení, úkolů na papíře, magnetické tabuli, skládání puzzle, práce s kognitivní sadou případně tréninkových úkolu na tabletu. Významnou měrou se na spoluvytváření programů podílejí také dobrovolníci, kteří zároveň plní funkcí pomocných asistentů. Díky nim je možné navýšit počet seniorů ve skupině nebo přibrat seniora s poruchou sluchu a individuálně mu pomoct překonat komunikační bariéru. Například cíleně zvolenými písněmi nejenže zpestří hodinu, ale svou hrou napomáhají pacientům udržet rytmus při zpěvu. Zpěv pak zlepšuje náladu a komunikaci – procvičuje se řeč, soustředění, procvičit krátkodobou a dlouhodobou paměť.

Stáhněte si inspirativní plakát, který názorně popisuje jednoduché cvičení zaměřené na procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)