EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí snímanou aktivitu mozku do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy. Trénujeme mozek podle individuálních potřeb seniora tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Výsledným efektem je, že se mozek hravou formou naučí lépe a s menším výdejem energie využívat své schopnosti. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu, čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže.

Základní částí celého zařízení je zesilovač mozkové aktivity, kterým se pomocí elektrod umístěných na příslušná místa na hlavě snímá EEG. Další složkou zařízení je počítač s nainstalovaným speciálně vytvořeným softwarem, který zpracovává signál zesilovače a na monitor terapeuta zobrazí vyfiltrovaná aktuální frekvenční pásma a na monitor klientův převede křivky do podoby jedné z mnoha „počítačových her“. Ten v reálném čase sleduje činnost své mozkové aktivity a přes zrakovou a sluchovou dráhu (označení zisku bodů signálem + počítadlo bodů) dostává jeho mozek informaci o své činnosti, tj. o tom, jaké frekvenční pásmo právě používá.