HAPPY neuron Brain Jogging

Stárnutí organismu způsobuje postupné oslabování kognitivních funkcí. Řada vědeckých prací ale potvrzuje, že kognitivní rehabilitace má pozitivní dopad jak na zachování kvality kognitivních schopnosti, tak i na oddálení nástupu Alzheimerovy choroby.

Trénink s pomocí počítače obsahuje různé hry k procvičení kognitivních funkcí. Cílem je zlepšení kognitivního výkonu a tím i schopností pro zvládáni každodenních činností a postupné vytvoření kognitivní rezervy.

HAPPYneuron BrainJogging je speciální metoda pro trénink mozku s pomocí počítače. Vychází z nejnovějších trendů spojení neuropsychologie a informačních technologií. Umožňuje udržovat mozek člověka ve formě odpovídající podstatně nižšímu věku.

Základní sada obsahuje cvičení pro posílení všech kognitivních funkcí. Jedná se o cvičení na: paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení, prostorovou orientaci. Doporučujeme začít od nejnižší úrovně.

V naší malé kognitivní laboratoři si pacient procvičí své kognitivní funkce s kognitivním trenérem, aktivizační sestrou, logopedem nebo ergoterapeutem, kteří mu cvičení podle jeho schopností sestaví. Doma je pak možné využit automatického trenéra, který vybírá sady cvičení tak, abyste se zlepšovali. Každé cvičení je generováno jako originál s velkým množstvím úrovní obtížnosti a variabilitou cvičení. U některých cvičení je měřen čas a může být problém úkol v limitu dokončit. Důležité je nevzdat to, věřit si a postupně se dopracovat k vítězství.

Oblast rozšíření slovní zásoby

 

Cvičení: Šarádapohrávaní si se slabiky a skládání slov z nabídky.

Hlavní podstatou tohoto cvičení je sestavit ze slabik v tabulce co nejrychleji slova o dvou či třech slabikách z daného tematického okruhu. Aby cvičení nebylo jednotvárné, hledání je trochu vylepšeno. Sestavují se slova z jejich oddělených slabik. Avšak jednotlivá slabika může pomoci vzpomenout si na všechna známá slova, jichž je součástí. Táto hra je u seniorů velice oblíbená. Trénink souhry ruky, kurzoru na monitoru (přesné klikání) a mentální orientace v daném množství možností pro zdatné seniory. Hledání slov, rozšiřováni si slovní zásoby a hlavně zábava.

Možná si říkáte, co když někdo počítačovou myš v ruce nikdy nedržel a ani nechce? Od toho má senior v nemocnici svého trenéra. Stačí když na monitoru bude ukazovat která slabik s kterou a dílo se podaří. Někdy senior slabiky a slova jenom říká (omezená hybnost ruky), takž, podle toho, jak rychle nalézá slova, cvičí svého trenéra.

Cvičení: Písmenkový salát

Princip tohoto cvičení je relativně jednoduchý. Stačí najít kořen slova a zjistit, zda se k němu sousední písmenka hodí a vytvoří dohromady slovo. Písmenka tohoto slova se nacházejí v sousedních políčkách, vodorovně, svisle i diagonálně, každé písmeno se dá použít jen jednou. Rychlé vizuální vyhodnocení je zde tou nejdůležitější schopností. Pátrá se ve slovní zásobě po slovech, která obsahují první dvě písmena. Když se první dvojice nenajde, musí se začít znovu.

Cvičení: Doplňovačka

Ve cvičení se rekonstruuje text, v němž chybí 15 vynechaných slov ve dvou krátkých textech. Může se jednat o prózu, drama či poezii. Aby byl text srozumitelný, musí splňovat tyto podmínky: mít všeobecné zaměření a skládat se ze slov, které tomuto zaměření odpovídají. Nutná je jistá dávka důvtipnosti, znalosti gramatiky a významu slov.

Cvičení: Hledej slovo

Úkolem je najít skryté slovo o 7, 8 nebo 9 písmenech. Podle stupně obtížnosti, a to s použitím seznamu pomocných slov jde najít hledané slovo, se kterým má společná písmena. Společná písmena se zbarví do oranžové barvy, a pokud jsou navíc na správném místě v mřížce, jsou označena zelenou barvou.