Práce se štětcem

Práce se štětcem umožňuje procvičování jemné motoriky rukou. Důležité je střídání pinzetového a špetkového úchopu při kreativní tvorbě. Správný úchop má totiž vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ale významně ovlivňuje i soustředění, pozornost, myšlení, uvolnění mluvidel a následně řeči. To lze sledovat třeba na pohybu jazyka při kreslení.

Správný úchop při psaní

 

Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2-3 cm od hrotu psacího náčiní.  Ruka volně klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou uvolněné a dovolují snadnou manipulaci se štětcem nebo tužkou do různých směrů. Pohyb vychází z ramene.