Křížovky i hudba

Senioři po akutním onemocnění a při delších hospitalizacích rychle ztrácejí v monotónním a sociálně omezeném nemocničním prostředí mentální schopnosti, především paměť, orientaci, poznávací a organizační schopnosti. Pomáhá kognitivní terapie – odborně vedené procvičování mozkových schopností zábavnou a pro nemocné lákavou formou v době hospitalizace. Staví na zálibách seniorů například v křížovkách, hlavolamech, řešení logických úloh nebo vědomostních kvízů, na znalostech literatury, hudby a podobně a probíhá většinou skupinovou formou.

Přečtěte si záznam chatu publikovaná v magazínu Týden.cz.

 

Když začínám se skupinou, zeptám se všech, jak si přejí, abych je oslovovala. Je zajímavé, že většina si nechává říkat křestním jménem. Nejprve pokládám otázky vztahující se k ukotvení reality, například kde jsme, jaké je datum, kdo slaví svátek, co bylo v televizních novinách. Na základě výsledků mini-mental testu jsou jim pak podle stupně obtížnosti přiděleny úkoly. V závěru dávám prostor pro sebereflexi, ptám se klientů, co se jim líbilo, jak jim to šlo,“ popisuje Mgr. Hošková.

Trénink paměti a kognitivních funkcí provádí Květoslava Hošková se svými pacienty pravidelně jako součást jejich pobytu na oddělení. Vrací jim to sebedůvěru, mohou se v rámci skupiny pochválit, navzájem se poznat, a když se pak potkají na chodbě, mohou snáze navázat kontakt, protože už se odněkud znají.