Rozhovor o tréninku paměti

Mentorka kognitivních funkcí z Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice v Praze, Mgr. Kvetoslava Hošková, odpovídala na otázky související s tréninkem a posilováním paměti seniorů. Je zapomínání běžnou součástí stárnutí? Dá se paměť v průběhu života nějak trénovat? 

Senioři především po akutním onemocnění a při delších hospitalizacích rychle ztrácejí mentální schopnosti – paměť, orientaci, poznávací a organizační schopnosti. Posilování a udržení mentálních schopností je možné tzv. kognitivním tréninkem, odborně vedeným procvičováním mozkových schopností zábavnou a lákavou formou. Cílem je ukázat starším lidem různé způsoby a možnosti trénování a zároveň ho povzbudit, aby v trénování kognitivních funkcí pokračoval i samostatně doma bez dohledu odborníků.

Jak se dá trénovat paměť? Kdy bychom měli začít? Co je to kognitivní trénink a jaké metody se používají?

 

Je Alzheimerova choroba dědičná a pokud budu cvičit paměť , mohu se jí vyhnout? 

Trénování kognitivních funkcí může oddálit nástup prvních projevů nemoci. Doporučovala bych zdravý životní styl, navštěvovat například univerzitu třetího věku, kde si člověk rozšíří obzory, pozná nové přátele a podobně. Vhodné je i učit se cizí jazyk.

Bude mi 64 let. Před 14 lety jsem prodělala lehkou CMP. Od té doby se mi silně zhoršila krátkodobá paměť. Trénuji, luštím, chodím na univerzitu třetího věku, ale zlepšení nevidím, spíš naopak. Je šance ji zlepšit?

Existuje občanské sdružení Cerebrum, které na svých webových stránkách uvádí kontakty na síť kontaktních center. Tam je možné nechat si udělat testy, které ukážou stav paměti. Při opakovaném testování se ukáže, jestli dochází ke zlepšení nebo stagnaci. Testy zároveň ukážou, jaké kognitivní funkce je potřeba víc trénovat.

Popíšu vám některé situace: zamknu auto a po chvíli si pochybuji jestli jsem zamkla, musím se vracet k autu, nebo domů zamkla-li jsem, vypnula plyn a podobně. Co s tím?

Pokud se vracíte pouze jednou, abyste se přesvědčila, že je vše v pořádku, není třeba se znepokojovat. Pokud se ale vracíte opakovaně a několikrát denně, bylo by vhodné poradit se s lékařem.

Jak trénovat špatnou paměť při zadání více výrazů za sebou a následné – po chvíli špatné zapamatování si těchto výrazů. Přitom vícekrát opakované – nebo delší dobu předkládané – třeba básničky je dobré.

Existuje několik metod paměťových technik, např. metoda Loci nebo pamatování si podle příběhů. Slova, která si chcete zapamatovat, si spojíte do příběhu a ten si několikrát opakujete. Takto je možné si zapamatovat i například číselné řady.

 

Zdroj: Český rozhlas