Aktivizace seniorů na oddělení geriatrie a následné péče

Hospitalizovaným seniorům s trvalým nebo dočasným fyzickým, psychickým, nebo smyslovým postižením pomáhá aktivizační sestra. Pomoc nabízí skupinově nebo individuálně. Cílem aktivizace je posílit důstojnost a sebeúctu, motivovat a pomoci k sebepéči, zabránit somatickým důsledkům neaktivity, zvládnout pocit opuštěnosti.

 

Cílem aktivizační sestry je pomoci

 

Cíle aktivizační sestry:

 • Pacienta na lůžku zpětně naučit činnosti sebeobsluhy.
 • Mobilizovat pacienta na lůžku (rozcvička, jednoduché cvičení, otáčení, polohování).
 • Posazování na lůžku s oporou nebo bez opory zad.
 • Přesun z lůžka na pokojové WC.
 • Nácvik kontinence – používání WC, močové lahve.
 • Stoj u lůžka, doprovod při chůzi s rehabilitační pomůckou.
 • Nácvik sebeobsluhy při hygieně (mytí, čištění zubů).
 • Nácvik samostatného pití a stravování.
 • Rozšířená sebeobsluha při jídle (jednoduché servírování).
 • Nácvik verbálních a praktických dovedností.
 • Procvičování řeči a čtení ve spolupráci s logopedem.
 • Psaní, kreslení, grafomotorické cvičení.
 • Trénování paměti, logiky a toku myšlenek.
 • Počítání, vyprávění, předčítání, luštění křížovek.
 • Asistence při cvičení na rehabilitačních přístrojích.

 

Názorné pomůcky ke stažení

Stáhněte si informativní a inspirativní letáky.

 

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělní geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

 • význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)

 • procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Ranní rozcvička (PDF ke stažení; 2,3 MB)

 • doporučené cvičení pro seniory – příprava těla ze stavu klidu (spánek) do bdělé denní aktivity