Kognitivní rehabilitace

Kognitivní funkce jsou všechny funkce, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat neustále měnícím se podmínkám prostředí. Člověk si pomocí těchto procesů uvědomuje sám sebe a okolní svět. Procvičování těchto funkcí posiluje orientaci v realitě, pozornost, koncentraci, krátkodobou a dlouhodobou paměť a mnoho dalšího.

Jednoduchá cvičení vám pomohou kognitivní funkce procvičovat a posilovat. Zkuste například přečíst zakódované názvy řek a měst, doplnit známá rčení, odhalit v obrázku známé filmy nebo v přesmyčkách herce.

 

Názorná pomůcka ke stažení

 

Stáhněte si inspirativní leták s příklady procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)