Aktivizace a zvýšení zdravotní gramotnosti

Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2017 poskytlo dotaci na projekt „Ovlivnění zdravotního stavu seniorů jejich aktivizací a zvýšením zdravotní gramotnosti“. Cílem projektu bylo zvýšení a podpora zdravotní gramotnosti, edukace a rozvoj znalostí a dovedností pacientů i jejich rodinných příslušníků formou aktivizačních programů.

Bez aktivního přístupu pacienta je lékař malý pán

Většina pacientů bývá hospitalizována s domněnkou, že lékař všechno vyřeší. Málokdo si uvědomuje skutečnost, že na procesu uzdravování má velký podíl sám. Někdy z neznalosti, někdy ze zvyku, někdy z pohodlnosti se pacient neúčastní procesu uzdravování. Je pasivní, nespolupracuje a pouze čeká na uzdravení. Neexistuje „kouzelná pilulka“, lékař nemá neomezenou moc, nedokáže během hospitalizace napravit to, co pacient poškozuje celý život svým přístupem ke svému zdraví, svým životním stylem, svou aktivitou či neaktivitou, svým nezdravým stravováním a pitným režimem. Ale existuje vhodná činnost, která přispívá k uzdravování seniorů.

Aktivitou ke zdraví

Realizací projektu jsme se snažili pacienty oslovit a motivovat je a jejich blízké k nalezení správného postoje k aktivitě, k udržení dobré fyzické kondice i kognitivních schopností.  V rámci projektu bylo proškoleno 30 seniorských pacientů a jejich rodinných příslušníků, kterým byli poskytnuty informace o vhodných kognitivních a funkčních aktivitách vzhledem k individuálním potřebám. Tyto informace směřovaly k zvýšení zdravotní gramotnosti, udržení zdraví a zkvalitnění života.

Trénink a cvičení přináší dobré výsledky

Pro zefektivnění tréninku funkční tělesné aktivity byla z projektu zakoupena elektrická přenosná šlapadla a posilovače rukou, ruční činky, posilovací gumy, balanční plošiny a overbally. Dovybavení tvořily i pomůcky a hry pro aktivizaci a edukaci pacientů. Vytvořeny byly informační letáky, postery a webové stránky zaměřené na procvičování kognitivní zdatnosti, trénování paměti, doporučení pro vhodné fyzické cvičení a aktivity použitelné i v domácím prostředí. Pozitivní efekt aktivizace se projevil ve výsledcích testů ADL – test denních činností, MOCA – test kognitivních funkcí.

Užitečné pomůcky ke stažení

Stáhněte si informativní a inspirativní letáky.

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělení geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

  • význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)

  • procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Ranní rozcvička (PDF ke stažení; 2,3 MB)

  • doporučené cvičení pro seniory – příprava těla ze stavu klidu (spánek) do bdělé denní aktivity