Rady a návody k nácviku obnovy pohybu po CMP

Cévní mozková příhoda je onemocnění, které do značné míry ovlivňuje život postiženého i jeho blízkých. Doporučujeme co nejdříve zahájit obnovu postižených funkcí. Postiženy jsou nejčastěji pohybové schopnosti, řeč a zrak.

Pohyb je pomalejší, nepřesnější, stoj nejistý. Může se objevit buď chabost (plegie), nebo naopak zvýšená ztuhlost (spasticita). Ke zlepšení pomáhá pravidelné cvičení, které vede fyzioterapeut.

Reč bývá méně srozumitelná, váznou pohyby jazyka, někdy je přítomná i porucha porozumění pacienta. Napomáhá spolupráce logopeda, který postupně s pacientem nacvičuje řeč, mimiku i polykání.

Ruka je nejsložitějším pohybovým orgánem, postižení její funkcí komplikuje pacientovi s ergoterapeutem. sebeobsluhu. V procesu rehabilitace ruky a soběstačnosti napomáhá spolupráce Důležité je nacvičovat všechny pohyby postupně dle náročnosti. Začněte nácvikem zvedání rukou, krčení nohou, otáčení se v lůžku. Až po zvládnutí těchto pohybů nacvičujte posazováni, stoj a na závěr chůzi.

 

Jednoduché zásady cvičení po CMP

 

 • Cviky vždy provádějte pomalu a plynule, cvičte jenom do bolesti.
 • Každý den opakujte stejná cvičení, pro snadnější zapamatování.
 • Pokud to váš zdravotní stav dovolí, cvičte půl hodiny až hodinu denně.

Přes veškerou péči někdy zůstanou končetiny plegické (bez pohybu). Záleží totiž na průběhu CMP i na rozsahu poškození mozkové tkáně. Nepřestávejte a pokračujte s cvičením!

I když končetiny zůstávají bez pohybu, provádějte s nimi pasivní cvičení k udržování rozsahu pohybu v kloubech dle možností. Snižuje se tím také otok a bolestivost postižené končetin.

 

Stáhněte si Rady a návody k nácviku obnovy pohybu po CMP jako letáček k vytisknutí (PDF; 2,75 MB).

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám a jak mu mohou pomoci jeho blízcí.
 • Podívejte se na video na konci tohoto článku.

 

Nácvik úchopu – rozcvičování za pomoci zdravé ruky

 

 • Uchopte postiženou ruku zdravou.
 • Zvedněte ruce nad hrudník a pomalu spouštějte zpátky.

 

 • Zvedněte ruce a kreslete kroužek nad hlavou.
 • Zvedejte ruce nad hrudník, krčte v loktech, jakoby jste káceli dříví sekyrou.

 

Dostat se na nohy

 

Nejvíce motivujícím prvkem v rehabilitaci je dostat se na nohy. Toho se daří poměrně brzo. Je však nutné dolní končetiny často procvičovat.

V leže na zádech si za pomoci zdravé nohy pokrčte postiženou. Zafixujte ji přišlápnutím druhé špičky aby se při narovnávaní prudce nepoložila a nerozbolavelo Vás koleno. Pomalu obě nohy narovnávejte.

 

V další fázi skoušejte zvednout zadek a utvořit tzv. Můstek.

 

Posadit se

V sedu nedávejte nohu přes nohu! Podporovali byste rozvoj onemocnění a zpomalovali návrat k chůzi.

Za pomoci zdravé nohy navraťte postiženou do správné polohy.

 

Uchopit rukou

Za pomoci zdravé ruky nacvičujte úchopové a manipulační činnost.

 

Cvičte s pomocí vašich blízkých

 

Jak mohou s cvičením pomoci pacientům jejich blízcí?

Sedněte si vedle pacienta z postižené strany. Jednou rukouho uchopte kolem ramene, druhou ruku položte na hřbet postižené ruky a naklánějte se spolu s ním doleva a doprava, čímž cvičíte vnímání rovnováhy. Cvičení je možné provádět i samostatně, s oporou o stůl či madla křesla. Během nácviku chůze nikdy nepodceňujte riziko pádu! Používejte vhodné pomůcky, chodítka, hole!

 

 • Dokud Vám to ošetřující lékař a fyzioterapeut nedovolí, nacvičujte chůzi pouze s doprovodem!
 • Během nácviku chůze nikdy nepodceňujte riziko pádu!
 • Používejte vhodné pomůcky, chodítka, hole!

 

Stáhněte si Rady a návody k nácviku obnovy pohybu po CMP jako letáček k vytisknutí (PDF; 2,75 MB).

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám a jak mu mohou pomoci jeho blízcí.