Aktivity

 

 

Aktivizací se rozumí podněcování, stimulace k činnosti. Pojem aktivizace však v žádném případě nemá vyvolávat představu seniora jako pasivního přijímatele předem připravených aktivizačních programů a činností.

Aktivizace se týká psychické a fyzické stránky jedince, ale je třeba brát zřetel na individuální rozdíly. U aktivizace seniorů je nezbytné, aby byly splněny tři podmínky. Senior musí chtít, umět a moci tuto činnost provádět. Často se v praxi setkáváme se seniory, kteří jsou pasivní a mají k tomu své důvody. Jedná se o problémy finanční, psychické, vztahové a také zdravotní.

Aktivizaci lze obecně rozdělit na fyzickou a psychickou. Největší přínos fyzické aktivizace je u jedinců s poruchami hybnosti, kteří mohou být vysoce ohroženi imobilizačním syndromem. Psychická aktivizace je nutná především u jedinců, kteří mají sklony k depresivním stavům, sociální izolaci a u apatických osob.

 

Aktivizace pro každého na klíč

Aktivizaci lze provádět individuální nebo skupinovou formou. Velmi vhodné je i zapojení rodiny pacienta. Náročnější na přípravu a spolupráci klienta s personálem nebo rodinou jsou aktivity individuální. Podporují soustředěnost, vnitřní aktivitu, kreativitu a prožitek sebe sama. Pro skupinovou aktivizaci se záměrně tvoří menší skupinky seniorů. Výhodou skupinové aktivizace je pocit jedince, že někam patří a přitom si zachovává vlastní identitu. V každé aktivitě hraje svou roli, kontroluje situaci, má možnost ovlivnit dění. Ve skupině pak nachází přátele a jejich podporu, porozumění. Členům skupiny by měla být vždy poskytnuta zpětná vazba. Mezi skupinové aktivity se řadí hry, soutěže, tělovýchovné a kulturní akce, společný zpěv a tanec, společná četba.

Cíle aktivizace jsou společné hledání a nacházení toho, co dává člověku smysl, přináší mu radost, uspokojení, příjemné pocity. Aktivizace je přínosná pro upevnění fyzických i psychických sil. Dále pro zachování či zlepšení soběstačnosti, uvědomění si vlastní ceny a potřebnosti pro společnost, upevnění schopnosti vyjádřit vlastní názor.

 

Užitečné pomůcky ke stažení

 

Stáhněte si informativní a inspirativní letáky.

 

Aktivizace seniorů v nemocnici na oddělení geriatrie a následné péče (PDF ke stažení; 1 MB)

 • význam aktivizace, role a cíle aktivizační sestry

Kognitivní rehabilitace (PDF ke stažení; 2,9 MB)

 • procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, atd.

Ranní rozcvička (PDF ke stažení; 2,3 MB)

 • doporučené cvičení pro seniory – příprava těla ze stavu klidu (spánek) do bdělé denní aktivity

 

 

Individuální cvičení

 

Rady a návody k nácviku obnovy pohybu po CMP (PDF ke stažení; 2,75 MB)

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám a jak mu mohou pomoci jeho blízcí.

Rady a návody k cvičení po zlomenině stehenní kosti (PDF ke stažení; 4,04 MB)

 • Jednoduchá cvičení, které může pacient provádět sám.

 

Cvičení a trénink pro udržení pohyblivosti a kondice

 

Nácvik chůze s pomůckami a cvičení k úlevě (PDF ke stažení; 5,62 MB)

 • Správná technika chůze s holí, berlemi, s chodítkem a jednoduchá cvičení.

Sestavy cviků pro zlepšení stability trupu a končentin (PDF ke stažení; 3,33 MB)

 • Posílení svalů trupu, dolních končetin a horních končetin (cvičení s využitím tyče a závaží).

Nordic walking (PDF ke stažení; 1,72 MB)

 • Správný postup pro nastavení hůlek, techniku chůze, role tempa a dýchání a další dobré tipy.

Rovnováha, nestabilita, pády (PDF ke stažení; 1,59 MB)

 • Cviky pro trénink rovnováhy a stability při chůzi, stání a změně polohy. Syndrom hypomobility.

 

Jídlo a pití znamená život

 

Výživa v seniorském věku (PDF ke stažení; 1,40 MB)

 • Hlavní zásady a principy výživy, složení jídelníčku, pitný režim, recepty.

Bylinky a koření, ovoce a zelenina (PDF ke stažení; 4,51 MB)

 • Základní informace a spojovačka pro dlouhou chvíli.

Kolik zeleniny sníst? (PDF ke stažení; 1,35 MB)

 • Základní informace a kvízová kratochvíle.