Nordic Walking

Chůze je člověku nepřirozenější, zdraví nejprospěšnější a nejlépe dosažitelný pohyb. Chůze s hůlkami nabývá na popularitě a její přínos je již léty ověřen. Jak správně na Nordic Walking?

Ježek léčí

Zooterapie je terapeutická metoda využívající pozitivního působení zvířete na člověka v rovině psychické i fyzické.