Robotická ruka

GLOREHA je ideální přístroj pro terapii ruky. Podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky. Pasivní cvičení lze kombinovat s aktivním funkčním cvičením.

Erigo

Systém podporuje a usnadňuje vertikalizaci a mobilizaci neurologických pacientů v časné fázi rehabilitace, pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko nebo neschopných samostatného stoje.